Advies: Kijk hoe u bij het BKR geregistreerd staat

Wanneer u een lening of hypotheek gaat afsluiten, wilt u graag snel weten hoeveel u kunt lenen. Daarom mijn advies: Raadpleeg tijdig het BKR.
Ruim 10 miljoen Nederlanders staan geregistreerd bij Stichting Bureau Kredietregistratie, BKR. Sinds kort kunt u kosteloos opvragen of en zo ja hoe u in dit systeem bent opgenomen.

Stichting BKR

De stichting Bureau Kredietregistratie bestaat al meer dan vijftig jaar. Doel van de stichting is een bijdrage te leveren om te voorkomen dat mensen meer krediet afsluiten dan ze financieel kunnen dragen. In Nederland kampen meer dan 1 miljoen mensen met problematische schulden. Financiële schulden leiden vaak tot psychische, gezins-, en sociale problemen. Om overkreditering te voorkomen is de stichting Bureau Kredietregistratie opgericht. Alle partijen die consumentenkrediet verstrekken zijn verplicht dit te melden bij het BKR. Op deze manier is op één centrale plaats bekend of iemand wel of geen krediet heeft.

Geldverstrekkers zijn verplicht het BKR te raadplegen

Door het BKR wordt het Centraal Krediet Informatiesysteem bijgehouden. Meer dan 10 miljoen Nederlanders staan in dit systeem geregistreerd. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld hypothecaire en consumptieve leningen maar ook om kredieten bij creditcardmaatschappijen, postorderbedrijven en sinds vorig jaar ook telefoonkredieten. Zo’n krediet bij een telefoon kan ontstaan op het moment dat u een abonnement sluit met een “gratis” telefoon. Natuurlijk is die telefoon niet gratis, maar u betaalt hiervoor via een maandelijkse bijdrage.
Wanneer u een geldlening wilt aangaan, zijn geldverstrekkers verplicht het Centraal Krediet Informatiesysteem te raadplegen. Op deze manier ziet de geldverstrekker welke andere leningen u heeft lopen. De geldverstrekker heeft de juridische plicht om zelf een afweging te maken of de aangevraagde lening, gelet op de eventuele andere lopende kredieten, nog verantwoord is.

Ook betalingsgedrag

De geldverstrekkers die het Centraal Krediet Informatiesysteem raadplegen, zien ook of de consument die in het verleden een krediet heeft afgesloten, correct aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. En precies daar gaat het in de praktijk nogal eens mis. Een consument kan bijvoorbeeld een geschil hebben met de leverancier en daarom (tijdelijk) de betalingen staken. Of er worden door de kredietgever foute gegevens ingevoerd. Het resultaat kan zijn dat u onterecht een “negatieve” registratie krijgt. Met als gevolg dat nieuwe kredietverstrekkers besluiten om u geen krediet te verstrekken. Vooral wanneer u een woning wilt kopen, kan zo’n negatieve registratie funest zijn als u een hypotheek wilt afsluiten. Helemaal vervelend is dit als de registratie onjuist is of gaat over een futiliteit uit het verleden. Regelmatig worden er rechtszaken gevoerd waarbij consumenten eisen dat de opname in het Centraal Krediet Informatiesysteem wordt aangepast.

Gratis inzage

Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Op grond van deze Verordening heeft u het recht om zonder kosten inzage te krijgen in hoe u in het Centraal Krediet Informatiesysteem geregistreerd staat.
U kunt hiervoor een formulier downloaden via de site van de Stichting. Als u het formulier per post naar de Stichting stuurt, krijgt u binnen 28 dagen een overzicht van de over u geregistreerde gegevens.

U vindt dit formulier hier: https://www.bkr.nl/globalassets/documenten/bkr-aanvraagformulier-recht-op-inzage.pdf

Overweegt u een krediet af te sluiten? Dan is mijn advies om tijdig op te vragen hoe u bij het BKR staat geregistreerd. Ziet u fouten, dan kost het altijd de nodige tijd om deze fouten recht gezet te krijgen. Door tijdig inzage te vragen voorkomt u onnodige vertragingen bij het aanvragen van een krediet.

Deze website gebruikt Cookies (link met meer info) om jou de beste gebruikersvriendelijkheid op deze website te geven. Klik op 'Accepteer' om akkoord te gaan.