Nationale Hypotheek Garantie per 1 januari 2019

De Nationale Hypotheek Garantie geeft een belangrijke extra zekerheid aan consumenten die een hypothecaire geldlening afsluiten.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de grens waarvoor een Nationale Hypotheek Garantie kan worden aangevraagd, verhoogd.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie, NHG, is een initiatief van de overheid. In de kern houdt deze regeling in dat – wanneer u door bepaalde oorzaken niet langer de hypotheeklasten kunt betalen en de bank hierdoor schade leidt – de NHG deze schade vergoedt aan de bank.

Indien de oorzaak van het niet langer kunnen voldoen van de hypotheeklasten u niet verweten kan worden en u goed meewerkt aan het beperken van de schade, dan zal NHG de door haar aan de bank betaalde schadevergoeding niet op u verhalen.

Het is dus niet zo dat u in het kader van de NHG een bepaald bedrag “in handen” krijgt. In het geval de financiële lasten van de woning ook in de toekomst voor uw situatie te hoog zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding, dan kan nog steeds de situatie zo zijn dat de woning ontruimd moet worden en deze vervolgens wordt verkocht.

Bij NHG korting op de rente

Omdat de bank minder risico loopt dat zij door calamiteiten een deel van het uitgeleende bedrag niet terugkrijgt, geven alle banken een korting op de rente die zij over de hypotheeklening rekenen. Er zijn ook banken die alleen maar een hypotheek verstrekken als er een NHG garantie aanwezig is.

De korting die u op de hypotheekrente ontvangt omdat u beschikt over een NHG, is gerekend over de looptijd van de hypotheek veel meer dan de kosten die u moet maken om een NHG te ontvangen. In 2019 wordt de borgtochtprovisie verlaagd naar 0,9 procent van het hypotheekbedrag. Komt u in aanmerking voor een NHG, dan is het vrijwel altijd verstandig om hiervan gebruik te maken.

Grenzen NHG gaan omhoog

Op dit moment kan een NHG worden verkregen voor leningen tot maximaal €265.000. Met ingang van 1 januari 2019 wordt deze grens verhoogd naar €290.000. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen gaat de grens zelfs nog wat verder omhoog. Hiervoor kan volgend jaar maximaal €307.400 worden geleend.

Effect op koopprijzen

Een mogelijk nadelig effect van deze aangekondigde verhoging van de NHG grens is dat voor woningen in het prijssegment van €265.0000 – €290.000 het aantal potentiele kopers zal toenemen en dat daarvan een verdere stijging van de prijzen het gevolg kan zijn.

Deze website gebruikt Cookies (link met meer info) om jou de beste gebruikersvriendelijkheid op deze website te geven. Klik op 'Accepteer' om akkoord te gaan.